Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb WideWise OÜ Reg. nr. 14264286. Narva mnt 3, Tartu Telefon (+372) 5905 5956; Email: info@widewise.ee.

Töödeldavad isikuandmed

  • Ees- ja perekonnanimi;
  • Ettevõte nimi;
  • Telefoni number;
  • E-mail;
  • Ja vormides esinevad andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse hinnapäringute haldamiseks ja vastamiseks. Päringutega tegelemiseks ja vastamiseks.

Andmeid kasutatakse teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi. Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele tellimuste, tugiteenuste ja muu info haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda kontakteerudes info@widewise.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel info@widewise.ee.

Säilitamine

Andmed säilitatakse kodulehe andmebaasis.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse raamatupidamisprogrammis.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@widewise.ee.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest meili teel (info@widewise.ee).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub kontakteerudes info@widewise.ee või +372 5905 5956.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

arrow-left